Sprangers en BPD werken samen

_

Datum

11/6/2018

De intentieovereenkomst tussen BPD Ontwikkeling en Sprangers Vastgoedontwikkeling welke vorig jaar tijdens de PROVADA 2017 is ondertekend, is op 6 juni jl. tijdens PROVADA 2018 omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.

Kansrijke koopwoningmarkt 

Voor deze samenwerking zal een aparte entiteit worden opgericht. De samenwerking concentreert zich voornamelijk op het ontwikkelen en realiseren van woningen maar ook het inpassen van commercieel vastgoed en voorzieningen behoren tot de mogelijkheden. 

In de hittekaart van BPD lichten in Noord-Brabant vooral de vier steden Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven (en hun omliggende gemeenten) op als kansrijke gemeenten. Van de vier grootste gemeenten in Noord-Brabant kent Breda de hoogste score, kort gevolgd door Eindhoven. Breda is de gemeente met de beste markt voor nieuwbouwkoopwoningen in Noord- Brabant. Vanuit de samenwerking kan op de beoogde locaties worden voldaan aan deze vraag naar nieuwbouwwoningen. 

‍Sprangers & BPD op de Provada 2018

Prominente locaties uitgelicht 

Planvorming voor de locaties Heerbaan en Markendaalseweg is al opgepakt met de gemeente. De locatie Markendaalseweg te Breda betreft een grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling op de voormalige Kadaster locatie - een zeer markante en prominente centrumlocatie in Breda. En de binnenstedelijke ontwikkeling aan de Heerbaan, aan de rand van Breda, kan een mooie aanvulling zijn voor de markt van eengezinswoningen en kleinere appartementen. De bouwopgave die de samenwerking tussen BPD en Sprangers Vastgoedontwikkeling met zich meebrengt, wordt uitgevoerd door Sprangers Bouwbedrijf.

Ontvang nu ook onze kwartaalbrief ‘Spraakmaker’ op de deurmat_

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg Sprangers Vastgoedontwikkeling via LinkedIn.

Volg ons op LinkedIn